Архива на новости

Декември 2015

Резултати од селекција на апликации за учество на тренинг курсеви во Малта и Италија

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за учество на тренинг курсевите во Италија и Малта.

Повеќе...