Архива на новости

Јуни 2016

ЕУ Агенда за Вештини

tl_files/docs/eplus/images/2016/fb_top_banner_skills_851x314_-_copy_1.jpgНа 10-ти јуни 2016 г. Европската Комисија  ја усвои новата и детална агенда за вештини за Европа. Целта е да се осигура дека луѓето ќе развиваат широк спектар на вештини од најрана возраст и дека со тоа ќе се креира најголемиот дел од човечкиот капитал на Европа, што последователно ќе треба да ја подобри работоспособноста, конкурентноста и растот во Европа.

Новата агенда за вештини во Европа ги повикува Земјите членки и сите чинители да го подобрат квалитетот на вештините и нивната важност за пазарот на трудот.

Повеќе...