Архива на новости

Август 2016

Повик за контакт семинар во Сплит, Хрватска

Тема: Поврзување на јавните власти и образовните институции во Еразмус+ (Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+)

Целта на тренингот:

Целта на овој контакт семинар е да овозможи соработка на локални и регионални власти и образовните институции со единствена цел за дизајнирање на Еразмус+ проекти кои се засновани на модернизација и интернационализација на образование и обука.

Овој семинар претставува можност за наоѓање на Европски партнери со слични интереси за развивање на проекти идеи за нови Еразмус+ Стратешки Партнерства (КА2) во полето на училишно образование, стручно образование и обука и/или образование на возрасни.

Контакт семинарот ќе се реализира во Сплит, Р. Хрватска од 9 до 11 ноември 2016.

Повеќе...

Нови апликациски формулари за КА105, КА205 и КА347 третиот рок 2016

Националната агенција ги објавува новите верзии на апликациските формулари за КА105, КА205 и КА347 за третиот рок 2016г. Истите можада да се превземат на во под-изборникот Апликациски формулари од менито ДОКУМЕНТИ на нашата веб страница.

Повеќе...