Архива на новости

Јуни 2018

Презентација за европски образовни мрежи Европас, Еврогајденс и еТвининг

Среда, 27 јуни 2018 година

Денеска во ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово се одржаа презентации за европските образовни мрежи Европас, Еврогајденс и еТвининг.

На презентациите покрај наставниците и стручната служба од ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово  присуствуваа и наставници и стручна служба и од други училишта како што се ООУ „Крсте Мисирков“ - Куманово, ООУ „Христијан Карпош“ - с. Младо Нагоричане.

Повеќе...

Учество на презентација во ОУ „Климент Охридски“ Прилеп

Среда, 17 јуни 2018 година 

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова,  придружувана од вработените Драгица Ивановска и Мартина Најдовски, присуствуваше на презентација на Еразмус + програмата, што се одржа во Основното училиште „Климент Охридски“ од Прилеп.

Презентацијата беше организирана и со поддршка на Општина Прилеп.

На презентацијата директорката, г-ѓа Лидија Димова, им се заблагодари на организаторите за поканата и накратко ја образложи работата на националната агенција.

Повеќе...

Учество на студиска посета во Данската национална агенција

Вторник, 26 јуни 2018 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, со свој претставник, во периодот од 17 до 20 јуни, учествуваше на студиска посета во Данската национална агенција.

За време на студиската посета учесниците беа запознати со образовниот систем на Кралството Данска, потоа со активностите што ги реализираа на полето на ЕКВЕТ и Еурогајденс.

Повеќе...

Користење на ECVET за долготрајна мобилност

Во рамките на годишната програма за работа, Секретаријатот на ЕКВЕТ организираше годишен ECVET Форум на 14-15 јуни 2018 во Софија, Бугарија

Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија учествуваа во работата на форумот.
Годишниот ECVET Форум 2018 беше посветен на темата "Користење ECVET за долготрајна мобилност". Во 2017 година, Европската комисија ја започна "ЕразмусПро", нова посветена активност во рамките на програмата Еразмус + за поддршка на долготрајната мобилност (3-12 месеци), особено пласманите на чираци во странство. ЕразмусПро ја отвори можноста за 50.000 дополнителни млади луѓе да поминат најмалку 3 месеци од нивната обука во друга земја-членка во периодот 2017-2020 година.

Повеќе...

Учество на министерски состанок во Брисел

Понеделник, 25 јуни 2018 година

Денеска во Брисел се одржа 20. состанок на Платформата за управување со областите истражување и иновации на Западен Балкан, проследен со 7. Министерски состанок на платформата за образование и обука.

Покрај директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, на средбата учествуваа и министерот за образование и наука, г. Арбер Адеми, како и други претставници кои се занимаваат со областите образование, обука и наука и истражување.

Оваа платформа беше воспоставена во 2006 година за да овозможи полесна интеракција меѓу државите од Западен Балкан, државите-членки на ЕУ и трети страни поврзани со рамковните програми за истражување, технологија и развој и Европската комисија.

Повеќе...

Јубелеен инфографик на Јутпас

Понеделник, 25 јуни 2018 година

По повод одбележување на 10 години од постоење на Јутпас сертификатот, изработена е инфографика која ги прикажува важните елементи на сертификатот.

Сертификатот е наменет за млади лица и младински работници, а се користи за препознавање и валидација на неформалното образование и стекнати компетенции во Европа.

Повеќе...

Посета на ООУ „Никола Карев“ Крушево

Понеделник, 25 јуни 2018 година

Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 21 јуни го посетија ООУ „Никола Карев“ во Крушево, при што ја претставија еТвининг платформата.

На средбата присуствуваа 23 наставници од училиштето, кои се интересираа за можностите кои еТвининг платформата ги нуди за наставниците и за учениците.

Повеќе...

Учество на настан посветен на идната европска образовна програма

Петок, 22 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, учествуваше на настан организиран од германското Министерство за образование и истражување во соработка со Европската комисија (Генералниот директорат за образование и култура), што се одржа во понеделник, на 18 јуни, во Брисел.

Во фокусот на дискусиите беше иднината на програмата Еразмус за периодот 2021-2027.

Повеќе...

Учество на Меѓународна конференција во Келн

Петок, 22 јуни 2018 година 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со свои претставнички учествуваше на Меѓународната конференција „Подобрување на квалитетот во проектите за КА1 во областа на училишно образование за мобилности на вработените во училиштата-дијалог помеѓу национални агенции, курс-провајдери и училишта“,  која беше организирана од страна на Националната агенција за програми на ЕУ во училишниот сектор, Служба за педагошка размена на секретиријатот на министри за култура во Келн.

Повеќе...

Работа на лице место со набљудување во Европас центарот во Националната агенција за европски образовни програми во Финска

Вторник, 19 јуни 2018 година

Од 13 до 15 јуни, вработени лица од Европас центарот од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност присуствуваа на Работа на лице место со набљудување во Европас центарот во Националната агенција за европски образовни програми во Финска.

Работниот состанок траеше два дена со неколку предавања на кои беше објаснето како работи Европас центарот во Финска и кои се нивните приоритети и цели за наредните три години.

Повеќе...

Учество на Годишната директорска конференција на Национални агенции во Брисел

Вторник, 19 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Лидија Димова, заедно со вработените: Лулеса Илјази, Снежана Симоновска, Љупка Ќурчиева, Александар Богојевски и Милена Петрушевска присуствуваа на Годишната директорска конференција на Национални агенции, што се одржа од 12 до 15 јуни 2018 година, во Брисел.

За време на настанот се одржуваа и паралелни сесии по одделни полиња од Еразмус+ програмата: училишно образование, стручно образование и обука, високо образование, образование за возрасни, млади и спорт и меѓународна димензија на високо образование. 

Повеќе...

Презентација за програмата Еразмус +

Четврток, 14 јуни 2018 година

Денеска во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа информативна средба со вработени од ООУ „Владо Тасевски“.

На средбата присуствуваа 16 лица од ООУ „Владо Тасевски“, кои беа заинтересирани како, и на кој начин, да аплицираат за да бидат дел од програмата Еразмус +.

Повеќе...

Учество на работилница за професионален развој на еТвининг амбасадори во Белград

Понеделник, 18 јуни 2018 година

Во периодот од 4 до 6 јуни 2018 година во Белград, Србија се одржа меѓународна работилница за професионален развој на еТвининг амбасадори, со цел да се обезбеди широк спектар на знаења и да ги поттикне амбасадорите да ги извршуваат своите задачи на подобар и поефикасен начин.

Како претставници од нашата земја активно учество во работилницата  зедоа Весна Кушевска и Кристина Цонкинска, македонски амбасадори на еТвининг и Мила Протугер Анастасова  од Националната агенција.

Како еТвининг амбасадори  имавме можност да се поврземе со своите колеги од различни земји, да ја подобриме соработката, да споделиме добри практики и да развиеме идеи кои подоцна ќе ги имплементираме во нашата  работа со учениците.

Повеќе...

Учество на Националната агенција за европски образовни програми на Европската лабораторија за идеи во Љубљана

Четврток, 14 јуни 2018 година

Во предвидените активности на прокетот „ААА“ – Свесни и активни, имплементиран од 6 Национални агенции, во насока на подигање на свеста за мигрантите, барателите на азил и бегалци, Националната агенција за европски образовни програми учествуваше на Европската лабораторија за идеи во Љубљана.

Повеќе...

Презентација на Еразмус+ и придружните мрежи во ОУПУ „Маца Овчаровска“

Понеделник, 11 јуни 2018 година

Одржани презентации во ОУПУ „Маца Овчаровска“

На 8 јуни се одржаа презентации за европските образовни мрежи и Еразмус + програмата во ОУПУ „Маца Овчаровска“, во Велес, од страна на вработени лица на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на кои присуствуваа директорката, наставници и стручна служба од училиштето.

Повеќе...

Учество на Националната Агенција на настан Унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUN2018/sicilija/IMG-4071ce5a3e8c2572924ea30b44fe6ac0-V.jpgЧетврток, 7 јуни 2018 година

Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност учествуваа на работилница на тема „Унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина“ - (Законска регулатива на БЗР во Република Македонија), која се одржа од 30 мај до 4 јуни 2018 година, на Сицилија.

Фокусот на работилницата беше запознавање со законските барања за безбедност и здравје при работа, потоа на превенцијата и управувањето со ризикот и поттикнување на сите чинители активно да се вклучат во намалувањето на ризиците (работодавачи, раководители, работници и нивните претставници) да работат заедно за да ги намалат ризиците, односно целта е подигање на свеста за култура на безбедно работење на сите вработени во институциите.

Повеќе...

Меѓународна конференција на партнерски средни училишта од регионот

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUN2018/sugsvt/34471776.jpgЧетврток, 7 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, учествуваше на Првата меѓународна конференција на средни училишта од Македонија, Србија, Грција, Бугарија и Албанија на тема „Конференција за градење на искуство со проекти за подобрување на механизмите за подобро практично образование во регионот“, што се одржа на 5 јуни 2018 година, во СУГС „Владо Тасевски“.

Конференцијата ја организира СУГС „Владо Тасевски“, Скопје, во соработка со развојниот центар АКЕТ од Трикала, Грција, Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија и СТЕМИЦ.

Повеќе...

Завршна конференција на проектот „Европа наоѓа таленти“

tl_files/docs/eplus/2018/Images/May2018/MDzU/34324007_1676088222478055_3676863666075992064_n.jpgВторник, 5 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова денеска учествуваше на завршната конференција на проектот „Европа наоѓа таленти“.

Таа во своето излагање го искажа своето задоволство од содржината на еден ваков проект, кој уште еднаш ја потврди потребата од ревидирање на занимањата на македонскиот пазар на труд и воведувања на нови занимања како што се работници во областа на креативните индустрии, младински работници итн.

Директорката Димова посочи на можности што им стојат на располагање преку ЕРАЗМУС + централизираната мерка „сојуз на вештини“.

Повеќе...

Најава за гостување на директорката Димова на МТВ

tl_files/docs/eplus/2018/Images/May2018/mtv/IMG-0b91008e3c5d14e422a548daad5a27ca-V.jpgЧетврток, 31 мај 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, на 4 јуни (понеделник) ќе гостува на МТВ, во Утринската програма каде ќе говори за тоа што има ново кај Еразмус + програмата.

За идната Еразмус + програма 2021-2027 година, за буџетот и за многу други новини можете да слушнете во Утринската програма на Македонската радиотелевизија.

 

Повеќе...