Како да аплицирате?

Европската комисија ги објави своите официјални податоци за новата Програма Еразмус + идополнителни информации за тоа какви проекти ќе бидат финансирани во 2014 година. Прочитајте го Повикотзапредлогпроекти и ВодичзакориснициЕразмус+ со цел да дознаете повеќе информации во врска со програмата, роковите за аплицирање како и критериумите за квалификуваност.

Аплицирање за финансирање

Пред да аплицирате, најпрво треба да ја регистрирате Вашата организација на следниот начин:

1. Регистрирајте ја Вашата организација на: European Commission Authentication Service (ECAS), доколку веќе ја немате регистрирано. Водич за регистрација на следниот линк: How to Register on ECAS
2. Логирајте се на порталот: Participant Portal со податоците од Вашето досие и регистрирајте ја Вашата организација на Unique Registration Facility (URF) за да дојдете до Вашиот единствен Кориснички идентификационен код - Participant Identification Code (PIC), доколку веќе не сте регистрирани. Европската комисија изготви посебен водич кој ќе Ви помогне при процесот на регистрација на порталот.

Електронските форми на апликациите како и повеќе упатства околу процесот за аплицирање ќе бидат објавени кон крајот на месец Јануари 2014. Европската комисија ги има објавено нацрт-верзиите на апликациите во ПДФ формат со цел да им се помогне на организациите да имаат претстава како ќе изгледаат истите, пред да дојде времето да се аплицира. Можете да ги превземете електронските форми на апликациите преку пристап до делот: Programme Guide section од интернет порталот за Еразмус + на Европската комисија: European Commission's Erasmus+ website.

Клучните рокови за децентрализирани акции во полето на образование, обука, млади и спорт се следните:
Клучна акција 1 – 17 Март 2014*
Клучна акција 2 – 30 Април 2014*
Клучна акција 3 – 30 Април 2014*
*Има дополнителни рокови кои може да бидат најдени во Повикот за предлог проекти: Call for Proposals.

Поддршка и упатства
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе Ви ги обезбеди сите потребни информации во врска со процесот на аплицирање, при што ќе бидат организирани повеќе работилници, презентации и состаноци. Доколку имате прашања, Ве молиме да не контактирате.