ОДРЖАНА ЕВРОГАЈДЕНС КОНФЕРЕНЦИЈА ВО СТРУМИЦА

tl_files/docs/eplus/2018/Images/dec2018/strumica/47292070_1099363203564951_2241429061098274816_n.jpgЧетврток, 6 декември 2018 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од 28 до 30 ноември одржа Еврогајденс конференција во хотел „Сириус“ – Струмица, која е во согласност со тригодишната програма.

На конференцијата присуствуваа 22. наставници, од следните градови:  Скопје, Битола, Штип и Струмица, од средните стручни училишта коишто работат во центрите за кариера во нивните училишта.

Конференцијата беше направена со цел наставниците да се запознаат со мрежата Еврогајденс и какви можности нуди таа.

На Еврогајденс конференцијата присуствуваше и експертка од Бугарија, која одржа неколку работилници за кариерното образование и насочување на учениците образложувајќи според кои методи се прави и како соодветно да се снајдат наставниците со учениците коишто имаат проблеми во однос на понатамошното образование.

Повеќе...

ЗА ПРВПАТ ОДРЖАН ЕВРОГАЈДЕНС САЕМ

tl_files/docs/eplus/2018/Images/noe2018/saem-eurog/IMG_8223.JPGПеток, 9 ноември 2018 година

На 2 ноември 2018 година, Еврогајденс центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одржа Еврогајденс саем.

Еврогајденс саемот се одржува за првпат во Република Македонија, на којшто имаа можност средните стручни училишта од Скопје да ги претстават своите програми и струки пред учениците од 9. одделение од основните училишта.

Саемот се одржа во Сити Хал во Скопје, кој предизвика голема заинтересираност како кај учениците и кај професорите од средните стручни училишта, исто така, и кај наставниците, родителите и кај учениците од 9. одделение од основните училишта.

Повеќе...

ЕВРОГАЈДЕНС СЕМИНАР ЗА НЕВРАБОТЕНИ МЛАДИ ЛИЦА

Еврогајденс ја поддржува интернационализацијата на водство и советување. Еврогајденс е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Еурогајденс центрите работат во околу 34 земји.

 • Промовирање на европска димензија и водство
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотни водство и мобилност за целите на учење

Главна целна група на Еурогајденс и упатство за практичарите и креаторите на политиката се секторите од образованието и вработувањето во сите европски земји. Во Република Македонија Национален центар за Еврогајденс е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Презентации во основни училишта во Скопје

На 27.12.2016 година беше одржана работна средба за еТвининг, Европас и Еврогајденс во Основно училиште “Григор Прличев”-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа претставници од училиштето. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање на наставниците со еТвининг, какви можности нуди за нив и како може да подготват партнерски проекти преку еТвининг платформата. На состанокот исто така им беа презентирани и мрежите Европас и Еврогајденс.

Повеќе...

ЕВРОГАЈДЕНС во Република Македонија

Еврогајденс ја поддржува интернационализацијата на водство и советување. Еурогајденс е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Еурогајденс центрите работат во околу 34 земји.

 • Промовирање на европска димензија и водство
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотни водство и мобилност за целите на учење

Повеќе...

Mрежата Euroguidance

 

Мрежата на центри за поврзување заедно со кариерните наведувачки системи во Европа Euroguidance промовира мобилност, помагајќи им на советниците за водство и поединци подобро да ги разберат можностите на располагање на европските граѓани низ цела Европа.

Прочитајте повеќе за Euroguidance (линк) http://euroguidance.eu/

 

Што е Euroguidance?

Euroguidance ја поддржува интернационализацијата на насочување и советување.

Euroguidance е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Euroguidance центрите работат во околу 34 земји. Сите Euroguidance центри споделуваат две заеднички цели:

 • за промовирање на европската димензија во водство
 • обезбедување на квалитетни информации за доживотни насоки и мобилност за целите на учење

Главна целна група на Euroguidance и упатство за практичарите и креаторите на политиката се секторите од образованието и вработувањето во сите европски земји.

 

Aктивности на Euroguidance

 

Акцентот на активности и конкретните задачи на Euroguidance центри се разликуваат во различни земји. Заеднички активности се:

 • Промовирање на европската димензија во областа на насоки
 • Euroguidance поддржува национално и меѓународно вмрежување на насоки лекари преку организирање на семинари, обуки и студиски посети на различни теми,
 • Euroguidance промовира соработка помеѓу различните чинители во водство и образование
 • Euroguidance го поддржува развојот на европската димензија во националните насоки  и системи во соработка со Европската доживотно Упатство политичка мрежа (ELGPN)
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотно насоки и мобилност за целите на учење
 • Euroguidance собира, дистрибуира и разменува информации за меѓународни можности за мобилност образование, обука и насоки системи во земјите членки на ЕУ и ЕЕА и земјите-кандидати
 • Европски иницијативи и програми од областа на образование, обука и мобилност, резултатите од проектот, иновативни методи на работа и добри практики во областа на доживотното насоки.

 

Персоналот на Euroguidance центри одговара на прашања поднесени преку PLOTEUS - Европски портал за можностите за учење.

 Euroguidance центрите се делумно финансирни од Програмата за доживотно учење на Европската комисија, а делумно од страна на националните извори на финансирање.

Историја на Euroguidance Мрежа:

Во 1992 година, Европската комисија ја презеде иницијативата за формирање на Европска мрежа на националните ресурси и информативни центри за насоки, NRCVGs', сега се нарекува Euroguidance.

Причина за ова е дека играле и се уште играат значајна улога во политиката на ЕУ за образование, обука и вработување. Обезбедувањето на доживотни насоки е признат како предуслов да се направи доживотно учење кое ќе стане реалност за европските граѓани.