Дали ке бидат поддржани младинските организациин и младинскиот сервис?

Да.

Вработени, млади луѓе и организации кои се вклучени во младинска работа ќе имаат корист од новиот младински аспект кој е специјално дизајниран за да ги задоволи нивните потреби.

Назад