Ќе бидат ли поддржани училиштата?

Да.

Училиштата ќе бидат поддржани. Вработени, ученици и организации вклучени во училиштата или разавој на наставнички кадар ќе имаат корист од новата програма.

Назад