Што се случува со Млади во Акција?

Програмата Млади во акција нема повеќе да постои како посебна програма, таа ќе биде интегрирана во новата програма Еразмус +. 

Европскиот совет одлучи да воведе посебен дел за млади во новата програма со цел подобро да ги задоволи потребите на младите луѓе. Ќе биде структурирано на ист начин како претходната со три клучни акции со свој расположлив буџет.

Се уште има активни дискусии со цел да се осигури вклученоста на младите луѓе со ограничени можности како и обезбедување на систем за поддршка со цел веќе постојните од програмата Млад во акција да се обезбедат и во новата програма Еразмус +.

Назад