Резултати од евалуација на апликации од КА105 и КА205 - рок за доставување 04 февруари 2015

Националната агенција ги објави разултатите од евалуацијата на апликациите од КА105 и КА205 пристигнати за рокот за доставување 04 февруари 2015. Истите се достапни во подменито Документи>>Резултати, или директно на линкот http://na.org.mk/index.php/mk/rezultati.html.

Назад