ТАС настан: "Кон колаборативна пракса" Форум

 

15-19 октомври 2019 | Сан Лоренцо де Ел Ескориал (Мадрид), Шпанија

 

"Кон колаборативна пракса" Форум: Крос-секторски настан кој го истражува потенцијалот на Младинската работа и Еразмус + за да го поттикне социјалното претприемништво меѓу младите луѓе.

Младите луѓе во своите раце имаат моќ да ја обликуваат иднината. Нивната креативност и бестрашното одлучување, заедно со основаното чувство на заедница, може да биде камен-темелник за подобра иднина за нашето општество. "Кон колаборативната пракса" (TCP) е растечка заедница на младински работници, едукатори, претприемачи и владини претставници кои сакаат да ги инспирираат младите луѓе да имаат позитивно општествено влијание и влијание врз животната средина во светот.

 

Од 2015 година, TCP Форумот гради мостови помеѓу младинската работа и другите полиња, промовирајќи соработка и нови иницијативи, особено во областа на социјалното претприемништво и иновациите. Сега вие сте на ред да се приклучите на заедницата на петтиот TCP Форум. Фокусот на овој број е придонесот на социјалното претприемништво за локалниот развој и солидарност, како и поддршката што локалното ниво (влада, приватниот сектор и граѓанското општество) може да го донесе за стимулирање на социјалното претприемништво.

 

Цел и пристап:

 

Ве покануваме да бидете дел од меѓународна мрежа на истомисленици, идеи и проекти за социјално претприемништво, со посебен фокус на можностите на Еразмус +. Форумот ви дава шанса да разговарате за идните патишта за социјално претприемништво, да истражите нови можности и да изградите меѓусекторска платформа за соработка за иновативни проекти.

 

Врз основа на пристапи за неформално учење кои го охрабруваат вашето активно учество со простор за споделување на добри практики и изразување на себе, форумот ќе биде возбудлива мешавина на експертски инпути, интерактивни работилници, групни тренинг сесии, теренски посети и многу повеќе. Овие сесии нудат бескрајни можности да го откриете социјалниот претприемач во вас. Професионални тренери ќе го поддржат вашиот индивидуален развој во група поставување. 

 

Цели на ТCP 2019 Форум Мадрид:

 

• Поттикнување соработка и градење партнерства помеѓу младинската работа и другите сектори на екосистемот за социјално претприемништво.

 

• Подигнување на свеста за и промовирање на солидарната димензија на политиките и практиките на социјалното претприемништво и нивниот придонес во локалниот развој.

 

• Да нудат можност за вмрежување и размена на идеи, алатки, методи, предизвици и добри практики.

 

• Користете социјално претпријатие и неформално учење како начин за поттикнување и овозможување на младите луѓе да ги одржат своите претприемачки животни вештини.

 

• Поттикнување на креативност, иновативност, учество, солидарност, разновидност и социјална вклученост на младите луѓе.

 

• Обезбедете информации за Еразмус + и други можности за поттикнување на социјалното претприемништво.

 

• Стратешко партнерство за млади @ работа за вработување млади и претприемништво на Еразмус + национални агенции

 

• TCP форумот е дел од Партнерството за млади @ Работа, заедно со други проекти кои се занимаваат со вработување и претприемништво на младите, организирани од 15-члената Национална агенција Erasmus + и ресурсни центри SALTO-YOUTH. Можете да дознаете повеќе за Youth @ Work на Facebook @ YouthatWorkPartnership.

 

Место и времетраење:

 

• Еврофорум во Сан Лоренцо де Ескориал (Мадрид), ќе биде домаќин на TCP 2019 од 15 до 19 октомври 2019 година (три работни дена). Учесниците ќе треба да пристигнат на 15-ти во попладневните часови и да заминат наутро на 19-ти октомври.

 

Целна група:

 

• 80 учесници со следните професионални средини: услуги за вработување, претприемништво и социјални иновации (трговски комори, инкубатори, акцелератори, банки, фондови за социјално вложување и сл.); претставници на формалното образование; задруги; фондации; локални, регионални и национални владини претставници; истражувачи; (социјални) претприемачи; младински работници; работници во заедницата; едукатори; обучувачи и млади носители на промени. 

Пополнетиот образец (потпишан и скениран) треба да биде испратен на следнава адреса: Jovica.mitevski@na.org.mk

Апликациски формулар на следниов линк:

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е јули 2019 година (до 12 часот на пладне). 

 

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

  • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени од домаќинот;
  • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
  • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 лица да земат учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на младински организации.

Назад