tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Посета на Еразмус+ канцеларијата во Тирана

Сабота, 21 декември 2019 година 

На покана на Еразмус+ канцеларијата од Република Албанија, од 15 до 17 декември, директорката на Националната агенција, г-ѓа Лидија Димова и раководителот на високо образование, г. Александар Богојевски, присуствуваа на работни состаноци во канцеларијата за Е+ во Тирана, Албанија, каде притоа одржаа презентација за трендовите во високото образование во Република Северна Македонија согласно проргамата Еразмус+. 

Повеќе...

Одржана работилница за ЕКАВЕТ

Четврток, 12 декември 2019 година

Во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 12 декември, се одржа работилница за Европска рамка за Осигурување на квалитет во стручното образование и обука (ЕКАВЕТ), која беше одржана од експертки од Националната агенција на Бугарија.

Повеќе...

Посета на Меѓународен балкански универзитет

Среда, 11 декември 2019 година

Претставници од Националната агенција, заедно со претставници од 6 програмски и партнерски држави од Европа, од национални агенции и Еразмус+ канцеларии (Романија, Србија, Турција, Косово, Молдавија и Црна Гора), присуствуваа на работни состаноци при МБУ, на 6 декември, по покана од Меѓународниот балкански универзитет Скопје.

Повеќе...

Учество на обука за кариерни консултанти

Среда, 11 декември 2019 година

Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 10 и 11 декември учествуваа на Националната обука за кариерни колсултанти, која се одржа во Софија, во Бугарија, а која беше организирана од страна на Еврогајденс центарот при Националната агенција на Бугарија.

Повеќе...

Промоција и приближување на програмата Еразмус+ до непосредните корисници

Петок, 6 декември 2019 година

На 4 декември, во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,  се одржа работна средба со директорката на Националната агенција за образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова.

На средбата, освен проректорот и институционалниот Еразмус+ координатор на УКЛО, проф. д-р Марјан Ѓуровски, беа присутни продекани за настава, за меѓународна соработка и факултетските Еразмус+ координатори, кои имаа можност да се запознаат со новините и начините за поголемо искористување на можностите  во оваа најголема европска образовна програма.

Повеќе...

Одржана инфо-средба во Тетово

Петок, 6 декември 2019 година

На 5 декември, во просториите на Универзитетот во Тетово, се одржа Инфо-средба за Еразмус+ програмата.

Во првиот дел, координаторот за Високо образование при Националата агенција за eвропски образовни програми и мобилност, г. Астрит Реџепи, ги презентираше можностите кои се нудат во склоп на програмата за студентите, а вториот дел од инфо-денот беше наменет за наставниот и административниот кадар на самиот Универзитет.

Повеќе...

Одржани две презентации за Европас и Еврогајденс

Четврток, 5 декември 2019 година

Претставничката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Анабела Наскоскa, на 5 декември одржа две презентации за европските образовни мрежи Eвропас и Eврогајденс, едната во ООУ Љубен Лапе-Скопје, пред наставничкиот кадар и другата пред ученици од 4 година од СУГС Орце Николов-Скопје.

Пред наставничкиот кадар беше објаснето Европас портфолиото, какви сè документи содржи и како да се направи.

Повеќе...

Одржани презентации за Европас и Еврогајденс

Среда, 4 декември 2019 година

Претставничката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Анабела Наскоска на 3 и 4 декември одржа презентации за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс во СУГС Браќа Миладиновци и АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје.

На презентациите присуствуваа ученици од СУГС Браќа Миладиновци и АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје на кои им беа објаснети Европас документите, при што се обрна внимание на Европас кратката биографија и Европас мобилност и како да ги изработуваат, а воедно беа напоменати и другите Европас документи.

Повеќе...

Реализирани две редовни обуки кои се составен дел од волонтерските проекти

Среда, 4 декември 2019 година

Во период од 2 до 5 декември, во Битола, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност реализира две редовни обуки за волонтери кои се вклучени во волонтерски активности во Република Северна Македонија финансиски поддржани преку програмата Еразмус+ и Европски солидарен корпус.

Повеќе...

Еразмус недела при Меѓународен балкански универзитет

Четврток, 28 ноември 2019 година 

На 26 ноември претставници од Националната агенција присуствуваа на Еразмус меѓународна недела што се одржа при Меѓународниот балкански универзитет во Скопје.                

На настанот присуствуваа професори и студенти од Универзитети од Бугарија, Полска, Литванија и Шпанија, како и претставници од домашните универзитети и студенти. 

Повеќе...