Резултати за транснационални активности за соработка во полето за училишно образование (2017)

 

ТАС настанот во Бон, Германија 17 до 19 мај 2017:

 Име на институција

Име на учесник

СУГС Гимназија Орце Николов, Скопје

Ана Попризова

ЈОУДГ Росица, Скопје

Ана Серафимовска

ОУ Гоце Делчев, Кавадарци

Милка Мркева

СУГС Гимназија Раде Јовчевски Корчагин, Скопје

Татјана Голчева

ТАС настанот во Прага, Чешка од 30 август до 02 септември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Приватна установа за деца – детска градинка Спирит, Скопје

Соња Чаловска

ООУ Кирил и Методиј Стајковци, Скопје

Елена Блажевска

ТАС настанот во Хановер, Германија од 19 до 22 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Гоце Делчев, Прилеп

Спасија Нешкоска Цуцулеска

ДМУБУС Илија Николовски Луј, Скопје

Николина Ефтимова 

ТАС настанот во Варшава, Полска од 7 до 10 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за млади и култура Креативни и активни, Струга

Ндерим Положани

ТАС настанот во Хановер, Германија од 3 до 8 јули 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Општинско основно училиште Ацо Шопов – Бутел, Скопје

Снежана Петреска

 
ТАС настанот во Зандворт, Холандија од 13 до 15 Јуни 2018:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Иднина – Скопје

Бранкица Дуковски

ОУ Кочо Рацин - Кратово

Кристина Цонкинска

ТАС настанот во Софија, Р. Бугарија  од 27 до 31 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

НВО Ластовица, Скопје

Јасмина Лукановска

СОУ Таки Даскало, Битола

Славица Наумовска

СУГС Арсени Јовков, Скопје

Маја Колекеска

ТАС настанот во Стокхолм, Кралство Шведска од 1 до 2 февруари 2018:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Гоце Делчев Прилеп

Александра Андоноска

Организација на жените на општина Свети Николе

Билјана Мишева

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за стручно образование и обука (2017)

 

ТАС настанот во Љубљана, Словенија од 19 до 22 април 2017:

 Име на институција

Име на учесник

СУГС Владо Тасевски, Скопје

Соња Јовчевска

Општина Кочани, Кочани

Дијана Апостолова

ТАС настанот во Букурешт, Романија од 03 до 08 јули 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за развој на меѓуетнички диалог Етнитети, Струга

Бари Демиши

Здружение на музички педагози Полихимниа, Скопје

Верица Шотаровска

ТАС настанот во Лувен, Белгија од 16 до 22 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за социјални иновации Асоцијација за развој  на нови опции, Скопје

Ирина Јаневска

Здружение на граѓани Жетва на Знаење, Прилеп

Наталија Ацеска

ТАС настанот во Варшава, Полска од 25 до 27 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

СОУ Љупчо Сантов, Кочани

Миле Лефков

ТАС настанот во Прага, Чешка од 11 до 14 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

ОСМУ Никола Штејн, Тетово

Саранда Османи Лика

Сити Дент - Приватна ординација, Скопје

Соња Димитровска

Поли Проект доо, Штип

Билјана Здравева

 

ТАС настанот во Варшава, Полска од 07 до 10 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Приватно средно училиште Академија Леонтиќ, Скопје

Васка Леонтиќ

ТАС настанот во Рим, Италија од 23 до 24 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение на граѓани за поттикнување на одржлив развој Натура Нова, Струмица

Панче Николов

Друштво за трговија и услуги Пробио Дооел увоз-извоз, Скопје

Димитар Стојанов

ТАС настанот во Амстердам, Холандија од 26 до 28 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Друштво за едукација и консалтинг Инспира плус дооел, Скопје

Димитар Османли

Асоцијација за рурален развој, туризам и еманципација Фриленд, Тетово

Арменд Мусаи

 
ТАС настанот во Мајнц, Германија од 26 до 28 март 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Европа доо - Скопје

Симона Талевска

А Здружение на бизнис жени – Скопје

Валентина Дисоска

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за образование на возрасни (2017)

 

ТАС настанот во Загреб, Хрватска од 31 мај до 2 јуни 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Центар за образование на возрасни, Скопје

Лилјана Лазова

Центар за странски јазици, Скопје

Јасмина Ивановска

Државен училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски Скопје

Фредерика Тасевска

Здружение за лична едукација тренинг и знаење ПЕТКА Скопје

Маја Петрушевска

Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции Избор Струмица

Билјана Мицева

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за високо образование (2017)

 

ТАС настанот во Љубљана, Словенија 19 до 22 април 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Република Македонија – Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје – Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје

Андријана Павлова

ТАС настанот во Варшава, Полска од 25 до 27 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Прв приватен Универзитет ФОН, Скопје

Јасмина Трајкоска

Приватна високообразовна установа Универзитет Американ Колеџ, Скопје

Весна Кузмановиќ

ТАС настанот во Лајпциг, Германија од 28 до 29 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Државен универзитет Тетово

Флорим Ајдини

Југоисточно-европски универзитет Тетово

Агим Пошка

ТАС настанот во Бон, Германија од 20 до 21 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Меѓународен универзитет, Струга

Армир Зиба

Приватен меѓународен балкански универзитет Скопје

Џенета Телак

ТАС настанот во Букурешт, Романија од 21 до 25 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Економски Институт – Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје

Владимир Петковски

ТАС настанот во Бон, Германија од 16 до 17 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Гаус Институт - Битола

Игор Неделковски

Универзитетот Св. Кирил и Методиј– Скопје

Даме Димитровски

ТАС настанот во Стокхолм, Шведска од 03 до 04 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Фондација за развој на мали и средни претпријатија – Скопје

Светлана Киревска

ЕВРОТИНК – Скопје

Александар Стојановски