fb_img
Font size
Contrast
Call us

+389 2 3109 045

________

Visit us here

Bul. Kuzman Josifovski Pitu no.17, Skopje, Republic of Northern Macedonia

________

Open hours

Mon - Fri: 7.30 am. - 4:30 pm.

________
Enter the code from the image:

Службено лице за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Јован Несторовски

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1038

Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Апликантите и корисниците кои аплицираат за користење на фондовите од Програмата Еразмус+ имаат право да поведат управен спор против Решението (пр. Решение за одобрување, одбивање, отфрлање и ставање на резервна листа на грант) донесено од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.


Жалбата се поднесува писмено до Управен Суд Скопје ул. „Орце Николов“ бб 1000 Скопје.

Лице одговорно да известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е:

Јован Несторовски

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1038

Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Офицер за заштита на лични податоци

Аида Пешовска Ѓоргиевска

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1014

Електронска пошта: aida.peshovska@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Теодора Милеска

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1015

Електронска пошта: teodora.mileska@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна МакедонијаConnect

    czxczcx