fb_img
Font size
Contrast

Erasmus + tutorials and manuals


 • Прирачник за КА2 финансиски модели 2023 VIEW MORE
 • Call for proposals 2023 VIEW MORE
 • Programme Guide 2023 VIEW MORE
 • Factsheet VIEW MORE
 • Водич за програмата Еразмус + 2022 VIEW MORE
 • Насоки КА229 виртуелни мобилности VIEW MORE
 • Прашања-одговори виртуелни активности ЕСК VIEW MORE
 • Насоки КА1 виртуелни мобилности VIEW MORE
 • Еразмус+ – Национални приоритети 2020 VIEW MORE
 • Анализа на Македонското учество во Еразмус Плус VIEW MORE
 • Водич за програмата Еразмус+ – консолидирана верзија на англиски јазик VIEW MORE
 • Водичот за Програмата Еразмус+ – верзија на англиски јазик 2020 година VIEW MORE
 • Водич за јазична проверка и јазична подготовка (OLS) VIEW MORE
 • Линк за регистрација на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+ VIEW MORE
 • Упатство за регистрација и управување на OID број VIEW MORE

Водич за објавување на резултати од проекти финансирани од Национална Агенција во платформата за дисеминација VALOR.


Упатство за поднесување финален извештај за проекти финансирани преку програмата Еразмус+ во алатката Mobility Tool
Connect

  czxczcx