fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
Na kerkoni

+389 2 3109 045

________

Vizita nr

Bul.Kuzman Josifovski Pitu nr.17, Shkup, Republika e Maqedonisë Veriore

________

Orët e hapura

Hënë - E Premte: 7.30 am. - 4:30 pm.

________
Futni kodin nga imazhi:

Службено лице за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Јован Несторовски

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1038

Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Апликантите и корисниците кои аплицираат за користење на фондовите од Програмата Еразмус+ имаат право да поведат управен спор против Решението (пр. Решение за одобрување, одбивање, отфрлање и ставање на резервна листа на грант) донесено од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.


Жалбата се поднесува писмено до Управен Суд Скопје ул. „Орце Николов“ бб 1000 Скопје.

Лице одговорно да известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е:

Јован Несторовски

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1038

Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Офицер за заштита на лични податоци

Аида Пешовска Ѓоргиевска

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1014

Електронска пошта: aida.peshovska@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Теодора Милеска

Контакт тел. +389 23 109 045 локал: 1015

Електронска пошта: teodora.mileska@na.org.mk

Адреса: бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 17, Поштенски фах 796, 1000 Скопје, Република Северна МакедонијаKontaktoni

    czxczcx