fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

m-r Marko Gjorgievski

Drejtori
Përvojë:
10 vite
Email:
marko.gjorgievski@na.org.mk
Telefon:
+389 2 3109 045

Biography

Marko Gjorgievski është emëruar ushtrues detyre i drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë më 5 nëntor të vitit 2020. Ai ka diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë së Biznesit dhe shkencave organizative në Universitetin Amerikan Kolegji Shkup në degën e financave në vitin 2011. Në vitin 2017 ka magjistruar në të njëjtin fakultet të Departamentit të Financave të korporatave dhe bankës. Si një profesionist i dëshmuar në fushën e tij, Gjorgievski e ndërton karrierën e tij profesionale përmes viteve të punës dhe përvojës në Sparkasse Bank Macedonia SHA Shkup që përfshijnë kontrollin e raporteve të ndryshme financiare, menaxhimin dhe monitorimin e rreziqeve operacionale, si dhe menaxhimin e kontrolleve të brendshme me nëntë vjet përvojë pune. E përmirëson vazhdimisht arsimimin dhe aftësitë e tij duke marrë pjesë në trajnime brenda dhe jashtë vendit në fushën e menaxhimit të rrezikut operacional dhe kontrolleve të brendshme. Ai ka lindur në vitin 1990.

Kontaktoni drejtorin
    Futni kodin nga imazhi:    Kontaktoni

      czxczcx