fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

Жан Моне Активностите се однесуваат на подршка на светскиот квалитет при Европските интегративни студии. Оваа акција ецентрализирана,водена од Извршната агенција на Европската Комисија. Повикот за предлозии Водичот за корисници Еразмус+се објавени објаснувајќи ги во детали информациите за аплицирање во Еразмус+ Програмата. За повеќе информации запроцесот на апликација, погледнете во делот “Како се аплицира”. Централизирани Активности Жан Монео безбедува поддршка и финансирање на академските институции, други здруженија, активни во областа на студиите за европска интеграција со цел да се промовира квалитет на студиите за европска интеграција во високото образование. Што е отворено? • Жан Моне катедри • Жан Моне Академски Модули • Жан Моне Центри за квалитет • Жан Моне Мрежи • Жан Моне Поддршка за Институции и Асоцијации • Жан Моне Проекти • Креирање на Жан Моне бренд. За повеќе информации, посетете ја веб страната на Европската комисија за програмата Еразмус+: European Commission’s Erasmus+ website.

Kontaktoni

    czxczcx