fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806 43 360.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-1-MK01-KA121-SCH-000010592 11 840.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2021-2-MK01-ESC30-SOL-000039077 3 000.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-ESC51-VTJ-000080417 0.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA121-ADU-000060627 36 535.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000065423 37 302.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052149 29 250.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000054591 31 827.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000092200 18 500.00
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti Grant (EUR)
2023-1-MK01-KA121-ADU-000127661 36 421.00


Kontaktoni

    czxczcx