fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806 Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - ЦЕС ДООЕЛ Скопје СКОПЈЕ 43 360.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-2-MK01-ESC30-SOL-000039077 Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп ПРИЛЕП 3 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-ESC51-VTJ-000080417 Здружение за неформална едукација ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола БИТОЛА 0.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-ADU-000060627 Академија Ц.Е.С. ДООЕЛ СКОПЈЕ 36 535.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000092200 Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ Битола БИТОЛА 18 500.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-ADU-000127661 Академија Ц.Е.С. ДООЕЛ СКОПЈЕ 36 421.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-SCH-000126395 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 28 925.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000137719 Посебно Основно Училиште Иднина СКОПЈЕ 15 600.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000134744 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево МОГИЛА 24 760.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000144729 ООУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Скопје СКОПЈЕ 31 293.00


Поврзете се

    czxczcx