fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-SCH-000010592 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 11 840.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000006640 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 17 090.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000005912 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 21 330.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000004466 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 47 520.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-2-MK01-ESC30-SOL-000039077 Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп ПРИЛЕП 3 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-ESC51-VTJ-000080417 Здружение за неформална едукација ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола БИТОЛА 0.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052430 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 33 091.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000053986 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево МОГИЛА 32 973.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000054591 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 31 827.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000092200 Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ Битола БИТОЛА 18 500.00


Поврзете се

    czxczcx