fb_img
Големина на фонт
Контраст

Распределба на Европски солидарен корпус буџет по полиња и клучни акции за 2021 година


Согласно работната програма на ЕК ГД Образование, млади, спорт и култура за имплементација на програмата Европски солидарен корпус C(2021) 2390 од 13 април 2021 година

БУЏЕТ НА ЕСК ЗА 2021 ГОДИНА
*изразен во евра


ВКУПЕН БУЏЕТ на Европски солидарен корпус: 57,682.00

Волонтерски проекти38,638.00
Солидарни проекти6,348.00
Активности за соработка3,864.00
Специфични обуки8,832.00
ВКУПНО57,682.00
Рок: 28.05.2021
  • - Волонтерски проекти 19,319.00
  • - Солидарни проекти 3,174.00
Рок: 05.10.2021
  • - Волонтерски проекти 19,319.00
  • - Солидарни проекти 3,174.00


Поврзете се

    czxczcx