fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-SCH-000077256 Средно општинско училиште Гоце Делчев ВАЛАНДОВО
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072161 ОУ Тефејуз Скопје СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000076860 Средно општинско училиште Гоце Делчев ВАЛАНДОВО
Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA152-YOU-000069785 Здружение за културен, спортски и едукативен развој СВЕТ НА ПРОМЕНИ Валандово ВАЛАНДОВО
2022-1-MK01-KA152-YOU-000058778 Здружение за европска интеграција ЕВРОПСКА ГЛЕДНА ТОЧКА Горно Оризари Битола БИТОЛА
2022-1-MK01-KA152-YOU-000067499 Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничка толеранција ПРОФИЦИО Скопје СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA152-YOU-000066904 Здружение за напредно современо образование ВОЛВОКС Битола БИТОЛА
2022-1-MK01-KA152-YOU-000054885 Здружение на уметници аматери - културен центар КСАНАДУ АРТ Охрид ОХРИД
2022-1-MK01-KA152-YOU-000061803 Здружение за социјална инклузија и доживотно учење НЕЦИ Штип ШТИП
2022-1-MK01-KA152-YOU-000065894 Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ СКОПЈЕ


Поврзете се

    czxczcx