fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-SCH-000077256 Средно општинско училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Валандово ВАЛАНДОВО
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072161 ОУ Тефејуз Скопје СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000076860 Средно општинско училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Валандово ВАЛАНДОВО
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-ADU-000141620 Општинско основно училиште КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ Прилеп ПРИЛЕП
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-SCH-000125235 ЈОУДГ Мајски Цвет
2023-1-MK01-KA122-SCH-000135537 ЈОУДГ Мајски Цвет
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-VET-000127030 Средно општинско училиште Наум Наумовски Борче СКОПЈЕ
2023-1-MK01-KA122-VET-000127162 Средно општинско училиште „Гошо Викентиев“ по.Кочани КОЧАНИ
2023-1-MK01-KA122-VET-000125864 Средно општинско училиште „Гошо Викентиев“ по.Кочани КОЧАНИ
2023-1-MK01-KA122-VET-000140017 Средно општинско училиште Наум Наумовски Борче СКОПЈЕ


Поврзете се

    czxczcx