fb_img
Големина на фонт
Контраст

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2024 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука 5 759 751.00
Млади 1 135 947.00
ЕСК 62 923.00
ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ 6 958 621.00


Образование и обука Млади ЕСК
Учење преку индивидуални мобилности 3 799 751.00
Соработка помеѓу организации и институции 1 960 000.00
Вкупно 5 759 751.00
Учење преку индивидуални мобилности 615 947.00
Соработка помеѓу организации и институции 520 000.00
Вкупно 1 135 947.00
Европски Солидарен Корпус 62 923.00
Вкупно 62 923.00
Вкупно 6 958 621.00


Училишно образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
610 450.00 520 000.00 1 130 450.00
Стручно образование и обука - ВЕТ
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
932 461.00 520 000.00 1 452 461.00
Образование за возрасни
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
186 882.00 520 000.00 706 882.00
Високо образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
2 069 958.00 400 000.00 2 469 958.00
Млади
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
590 748.00 520 000.00 1 110 748.00
СПОРТ
Учење преку индивидуални мобилности Вкупно
25 199.00 25 199.00
ЕСК
Европски Солидарен Корпус Вкупно
62 923.00 62 923.00


Рок: 20.02.2024

KA121-SCH Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 244 180.00
KA122-SCH Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 366 270.00
KA121-VET Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 466 230.00
KA122-VET Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 466 231.00
KA121-ADU Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 74 753.00
KA122-ADU Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 112 129.00
KA131-HED Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави 1 755 354.00
KA171-HED Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds 314 604.00
KA151-YOU Мобилност на млади – Носители на акредитација 250 403.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 131 461.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 56 341.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 14 820.00
KA182-SPO KA182-SPO 25 199.00
KA155-YOU Мобилност на млади – Откриј ја ЕУ инклузија DISCEU 44 984.00
Вкупно 4 322 959.00

Рок: 22.02.2024

ESC30-SOL Солидарни проекти 3 945.00
ESC51-VTJ Волонтерски проекти - акредитирани волонтерски проекти 27 517.00
Вкупно 31 462.00

Рок: 05.03.2024

KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 60 000.00
KA220-SCH Партнерства за соработка во полето Училишно образование 400 000.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 60 000.00
KA220-VET Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука 400 000.00
KA220-HED Партнерства за соработка во полето Високо образование 400 000.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 60 000.00
KA220-ADU Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни 400 000.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 60 000.00
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 200 000.00
Вкупно 2 040 000.00

Рок: 01.10.2024

ESC30-SOL Солидарни проекти 3 944.00
ESC51-VTJ Волонтерски проекти - акредитирани волонтерски проекти 27 517.00
KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 60 000.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 60 000.00
KA220-HED Партнерства за соработка во полето Високо образование 0.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 60 000.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 60 000.00
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 200 000.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 43 821.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 4 940.00
KA178-SPO Спорт - SPO 25 198.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 18 780.00
Вкупно 564 200.00


БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2023 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука 5 196 557.00
Млади 1 038 672.00
ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ 6 235 229.00


Образование и обука Млади
Учење преку индивидуални мобилности 3 236 557.00
Соработка помеѓу организации и институции 1 960 000.00
Вкупно 5 196 557.00
Учење преку индивидуални мобилности 518 672.00
Соработка помеѓу организации и институции 520 000.00
Вкупно 1 038 672.00
Вкупно 6 235 229.00


Образование за возрасни
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
121 404.00 520 000.00 641 404.00
Стручно образование и обука - ВЕТ
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
739 638.00 520 000.00 1 259 638.00
Училишно образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
523 155.00 520 000.00 1 043 155.00
Високо образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
1 852 360.00 400 000.00 2 252 360.00
Млади
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
518 672.00 520 000.00 1 038 672.00


Рок: 23.02.2023

KA121-ADU Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 48 562.00
KA122-ADU Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 72 842.00
KA121-VET Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 369 819.00
KA122-VET Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 369 819.00
KA122-SCH Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 313 893.00
KA121-SCH Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 209 262.00
KA131-HED Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави 1 535 169.00
KA171-HED Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds 317 191.00
KA151-YOU Мобилност на млади – Носители на акредитација 209 309.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 109 887.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 47 095.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 13 833.00
KA178-SPO Спорт - SPO 20 157.00
Вкупно 3 636 838.00

Рок: 22.03.2023

KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 60 000.00
KA220-SCH Партнерства за соработка во полето Училишно образование 400 000.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 60 000.00
KA220-VET Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука 400 000.00
KA220-HED Партнерства за соработка во полето Високо образование 400 000.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 60 000.00
KA220-ADU Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни 400 000.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 60 000.00
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 200 000.00
Вкупно 2 040 000.00

Рок: 04.10.2023

KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 60 000.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 60 000.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 60 000.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 60 000.00
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 200 000.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 36 630.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 15 698.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 4 611.00
KA155-YOU Мобилност на млади – Откриј ја ЕУ инклузија DISCEU 41 295.00
KA178-SPO Спорт - SPO 20 157.00
Вкупно 558 391.00


БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2022 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука 5 019 967.00
Млади 908 855.00
ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ 5 928 822.00


Образование и обука Млади
Учење преку индивидуални мобилности 3 059 967.00
Соработка помеѓу организации и институции 1 960 000.00
Вкупно 5 019 967.00
Учење преку индивидуални мобилности 388 855.00
Соработка помеѓу организации и институции 520 000.00
Вкупно 908 855.00
Вкупно 5 928 822.00


Училишно образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
505 236.00 520 000.00 1 025 236.00
Стручно образование и обука - ВЕТ
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
712 269.00 520 000.00 1 232 269.00
Високо образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
1 722 820.00 400 000.00 2 122 820.00
Образование за возрасни
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
119 642.00 520 000.00 639 642.00
Млади
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
388 855.00 520 000.00 908 855.00


Рок: 23.02.2022

KA121-SCH Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 202 094.00
KA122-SCH Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 303 142.00
KA121-VET Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 356 134.00
KA122-VET Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 356 135.00
KA131-HED Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави 1 441 767.00
KA121-ADU Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 47 856.00
KA122-ADU Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 71 786.00
KA151-YOU Мобилност на млади – Носители на акредитација 187 085.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 104 767.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 44 900.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 14 686.00
KA171-ICM Меѓународна кредитна мобилност во високо образование 281 053.00
Вкупно 3 411 405.00

Рок: 23.03.2022

KA220-SCH Партнерства за соработка во полето Училишно образование 400 000.00
KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 60 000.00
KA220-VET Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука 400 000.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 60 000.00
KA220-HED Партнерства за соработка во полето Високо образование 400 000.00
KA220-ADU Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни 400 000.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 60 000.00
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 200 000.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 60 000.00
Вкупно 2 040 000.00

Рок: 04.10.2022

KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 60 000.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 60 000.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 60 000.00
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 200 000.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 60 000.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 26 192.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 11 225.00
Вкупно 477 417.00


БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2021 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука 6 109 736.55
Млади 647 998.60
ЕСК 0.00
ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ 6 757 735.15


Образование и обука Млади ЕСК
Учење преку индивидуални мобилности 3 569 050.95
Соработка помеѓу организации и институции 2 540 685.60
Вкупно 6 109 736.55
Учење преку индивидуални мобилности 259 944.20
Соработка помеѓу организации и институции 388 054.40
Вкупно 647 998.60
Европски Солидарен Корпус 0.00
Вкупно 0.00
Вкупно 6 757 735.15


Училишно образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
606 333.00 465 966.60 1 072 299.60
Стручно образование и обука - ВЕТ
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
853 084.00 992 640.00 1 845 724.00
Високо образование
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
1 965 915.00 670 178.00 2 636 093.00
Образование за возрасни
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
143 718.95 411 901.00 555 619.95
Млади
Учење преку индивидуални мобилности Соработка помеѓу организации и институции Вкупно
259 944.20 388 054.40 647 998.60
ЕСК
Европски Солидарен Корпус Вкупно
0.00 0.00


Рок: 11.05.2021

KA121-SCH Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 242 533.20
KA122-SCH Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на училишно образование 363 799.80
KA121-VET Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 341 233.60
KA122-VET Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука 511 850.40
KA131-HED Мобилност во полето на Високо образование помеѓу програмски држави 1 965 915.00
KA121-ADU Акредитирани проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 50 301.65
KA122-ADU Краткорочни проекти за мобилност на ученици и вработени/кадар во полето на образование на возрасни 93 417.30
KA151-YOU Мобилност на млади – Носители на акредитација 128 318.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 41 062.20
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 27 375.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 36 864.00
Вкупно 3 802 670.15

Рок: 21.05.2021

KA220-SCH Партнерства за соработка во полето Училишно образование 384 781.00
KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 48 711.60
KA220-VET Партнерства за соработка во полето Стручно образование и обука 859 819.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 79 692.60
KA220-HED Партнерства за соработка во полето Високо образование 670 178.00
KA220-ADU Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни 299 312.00
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 67 553.40
KA220-YOU Партнерства за соработка во полето на млади 332 923.00
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 33 079.00
Вкупно 2 776 049.60

Рок: 05.10.2021

ESC30-SOL Солидарни проекти 0.00
KA152-YOU Мобилност на млади – Младинска размена 10 265.00
KA153-YOU Мобилност на млади -мобилност на младински работници 6 844.00
KA154-YOU Мобилност на млади – Активности за младинско учество 9 216.00
Вкупно 26 325.00

Рок: 05.11.2021

KA210-SCH Партнерства од мал обем во полето Училишно образование 32 474.00
KA210-VET Партнерства од мал обем во полето Стручно образование и обука 53 128.40
KA210-ADU Партнерства од мал обем во полето на образование за возрасни 45 035.60
KA210-YOU Партнерства од мал обем во полето на млади 22 052.40
Вкупно 152 690.40
Поврзете се

    czxczcx