fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-ADU-000071958 Здружение за образование "Еду Скилс" КРИВА ПАЛАНКА
2022-1-MK01-KA122-ADU-000079697 Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација Калидус БИТОЛА
2022-1-MK01-KA122-ADU-000075687 Здружение за образовна активност, мотивација и едукација МИНДСЕТ, Велес ВЕЛЕС
Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073523 Општинско основно училиште Коста Рацин с.Подареш Радовиш РАДОВИШ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000071546 Општинско основно училиште Илинден КРИВА ПАЛАНКА
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072110 СУГС Гимназија Орце Николов СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000074108 Општинско средно училиште 7 Марси ОПАЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073922 СОУ Свети Наум Охридски - Македонски Брод МАКЕДОНСКИ БРОД
2022-1-MK01-KA122-SCH-000070592 ООУ Кочо Рацин Нов Дојран НОВ ДОЈРАН
2022-1-MK01-KA122-SCH-000075593 Средно училиште на град Скопје Димитар Влахов СКОПЈЕ


Поврзете се

    czxczcx