fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-ADU-000079697 Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација Калидус БИТОЛА
2022-1-MK01-KA122-ADU-000071958 Здружение за образование "Еду Скилс" КРИВА ПАЛАНКА
2022-1-MK01-KA122-ADU-000075687 Здружение за образовна активност, мотивација и едукација МИНДСЕТ, Велес ВЕЛЕС
Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073523 Општинско основно училиште Коста Рацин с.Подареш Радовиш РАДОВИШ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073922 СОУ Свети Наум Охридски - Македонски Брод МАКЕДОНСКИ БРОД
2022-1-MK01-KA122-SCH-000070592 Општинско основно училиште КОЧО РАЦИН Нов Дојран Дојран НОВ ДОЈРАН
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-ADU-000142366 Јавен Адвертисинг ДООЕЛ
2023-1-MK01-KA122-ADU-000142706 Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација Калидус БИТОЛА
2023-1-MK01-KA122-ADU-000143926 Општина Росоман РОСОМАН
2023-1-MK01-KA122-ADU-000126728 Совет за превентива против малолетничка деликвенција КАВАДАРЦИ


Поврзете се

    czxczcx