fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA120-ADU-000190599 Приватна образовна институција - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке ШТИП
2023-1-MK01-KA120-ADU-000189192 Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби ЛАСТОВИЦА Скопје СКОПЈЕ
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA120-SCH-000186733 ООУ „Лазо Ангеловски“ - Ново Лисиче СКОПЈЕ
2023-1-MK01-KA120-SCH-000189359 Средно општинско училиште 28 НОЕМВРИ Дебар ДЕБАР
2023-1-MK01-KA120-SCH-000188907 Основно училиште Даме Груев Битола
2023-1-MK01-KA120-SCH-000186128 ООУ Кочо Рацин Прилеп ПРИЛЕП
2023-1-MK01-KA120-SCH-000189525 ООУ Кузман Јосифоски-Питу КИЧЕВО
2023-1-MK01-KA120-SCH-000186338 ООУ „Рајко Жинзифов“-н. Драчево, Кисела Вода - Скопје СКОПЈЕ
2023-1-MK01-KA120-SCH-000194649 СОУ Гимназија Др. Ибрахим Темо Струга СТРУГА
2023-1-MK01-KA120-SCH-000169651 Основно училиште Д-Р Владимир Полежиноски Кичево Ц.О. КИЧЕВО


Поврзете се

    czxczcx