fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-YOU-000028917 Здружение за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење Тетово ТЕТОВО 190 234.00
2021-1-MK01-KA220-YOU-000028824 Здружение Младински Сојуз Крушево КРУШЕВО 102 585.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA220-YOU-000084994 Здружение за културен и едукативен развој МЛАДИНСКИ БОРД Штип ШТИП 120 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-2-MK01-KA220-YOU-000097586 СОЈУЗ ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА СКОПЈЕ СКОПЈЕ 120 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA220-YOU-000156667 Здружение Младински Сојуз Крушево КРУШЕВО 120 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-2-MK01-KA220-YOU-000184609 Здружение на млади Инфо фронт - Прилеп ПРИЛЕП 120 000.00


Поврзете се

    czxczcx