fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005081 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000011159 Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје СКОПЈЕ 23 440.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009828 Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009823 Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија ГЕВГЕЛИЈА 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000008648 Средно општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе СВЕТИ НИКОЛЕ 30 599.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000008450 Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп ПРИЛЕП 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000012764 Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски на град Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-VET-000062198 СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000057734 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје СКОПЈЕ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066845 Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје СКОПЈЕ 27 355.00


Поврзете се

    czxczcx