fb_img
Големина на фонт
Контраст

Новости

Визуелни насоки при имплементирање на проекти

10.5.2023 15:19:48

Почитувани корисници на програмата Еразмус+,

Сите проекти кои се финансирни од ЕУ имаат законска обврска визуелно да прикажат дека добиле финансирање од ЕУ. Поточно, корисниците на Еразмус+ мора да ги следат обврските утврдени во член 17 од нивниот договор за грант. Ве молиме имајте предвид дека мора да го прикажете европското знаме и изјавата за финансирање, како и одрекувањето од одговорност.

Тоа значи, дека корисниците, мора да ја истакнат поддршката на ЕУ и да го прикажуваат амблемот на европското знаме и изјавата за финансирање во сите активности за дисеминација и на целата инфраструктура, опрема, возила, материјали или големи резултати финансирани од грантот што го добиле од Европката Унија.

Целосните насоки може да ги погледнете на следниот линк: https://drive.google.com/file/d/1KMd3uOWOChKa6hpFZ7Cx1XzIlyByITQH/view?usp=share_link
Линк до логоата: https://drive.google.com/drive/folders/1PwoZymKSpaE-LibyHYgR9vFKj5FcVMSl?usp=share_link







Поврзете се

    czxczcx