fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-ADU-000060627 Академија Ц.Е.С. ДООЕЛ СКОПЈЕ 36 535.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000065423 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 37 302.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052149 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 29 250.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-SCH-000126395 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 28 925.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000137719 Посебно Основно Училиште Иднина СКОПЈЕ 15 600.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000134744 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево МОГИЛА 24 760.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000144729 ООУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Скопје СКОПЈЕ 31 293.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000120828 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 34 285.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000115125 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 31 184.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000118021 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 27 120.00


Поврзете се

    czxczcx