Slide Прочитај повеќе Европската комисија ја објави новата Еразмус+ програма за
следниот седумгодишен период 2021-2027 година.
Прочитај повеќе
Прочитај повеќе
ERASMUS+
PROJECT RESULTS